Αμπελώνες

Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του οινοποιείου εκτείνονται σε 80 στρέμματα με μέσο υψόμετρο 500 μέτρων. Βρίσκονται εντός της αμπελουργικής ζώνης Δαφνών η οποία ανήκει στη ζώνη Ο.Π.Α.Π. (ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας).

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια.
Το έδαφος είναι αργιλώδες με κάποια ασβεστολιθικά πετρώματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην φροντίδα των αμπελώνων, γι αυτό το λόγο οι αγροτικές εργασίες όπως επίσης και ο τρύγος, γίνονται χειρωνακτικά.

Στους αμπελώνες φυτεύτηκαν και καλλιεργούνται Ελληνικές και διεθνής ποικιλίες. Το βιδιανό, Πλυτό, Αθήρι, Θραψαθήρι, Μοσχάτο Σπίνας και Μαλβαζία αποτελούν τις Ελληνικές λευκές ποικιλίες, ενώ το Λιάτικο, Μαντηλάρι και κοτσιφάλι αποτελούν τις Ελληνικές ερυθρές. Επίσης καλλιεργούνται οι διεθνής λευκές Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon και οι ερυθρές Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah.