Βιολογική καλλιέργεια

Οι αμπελώνες του οινοποιείου Δασκαλάκη καλλιεργούνται με τη μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας η οποία απορρίπτει τη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών.

Όμως τα τελευταία 4 χρόνια ασχολούνται με τη βιοδυναμική καλλιέργεια. Ο όρος βιοδυναμική έχει Ελληνική ρίζα από τις λέξεις βίος=ζωή και δύναμις=ενάργεια. Η βιοδυναμική θεωρεί ότι η ενέργεια που δέχονται τα φυτά ως βαρύτητα από τη γη ή ως κοσμική ακτινοβολία από το διάστημα( ήλιος, σελήνη, πλανήτες, άστρα) έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξή τους. Η σελήνη επιδρά μέσα από την έλξη που ασκεί στους χυμούς τους και ανάλογα με το φως στα φύλλα.

Η οικογένεια Δασκαλάκη συμβουλεύεται ένα ημερολόγιο το οποίο είναι βασισμένο σε πολύχρονες παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των πλανητών και των άλλων ουρανίων σωμάτων. Εν συντομία εκεί αναφέρονται οι ευνοϊκές μέρες και ώρες αλλά και οι αρνητικές για αγροτικές εργασίες, που φυσικά αφορούν το αμπέλι, όπως μεταφύτευση φυτών, όργωμα, συγκομιδή και άλλα.

Η φιλοσοφία του οινοποιείου όσον αφορά την βιοδυναμική καλλιέργεια είναι ο σεβασμός στη φύση και στη ζωή.